Carbon wheels

Items 1 to 8 of 23 total

 1. Front CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular

  Front CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 565 g

    

 2. Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular

  Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 20 (12/8)
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 735 g

    

 3. Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel clincher

  Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel clincher
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 20 (12/8)
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 860 g

    

 4. Front CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel tubular

  Front CORIMA 32 MM “WS” carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 26 mm
  • Weight : 510 g

    

 5. Rear CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel tubular

  Rear CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Spokes : 20
  • Profile : 32 mm
  • Width : 26 mm
  • Weight : 740 g

    

 6. Front CORIMA 32 MM "S+" carbon wheel tubular

  Front CORIMA 32 MM "S+" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 465 g

    

 7. Rear CORIMA 32 MM "S+" carbon wheel tubular

  Rear CORIMA 32 MM "S+" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 20 (12/8)
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 665 g

    

 8. Front CORIMA 32 MM MCC "S+" carbon wheel tubular

  Front AERO+ MCC carbon wheel with red stickers
  • Diameter : 28" (700C)
  • Carbon spokes : 12
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 460 g

    

Items 1 to 8 of 23 total