Carbon wheels

Items 1 to 8 of 36 total

 1. Front CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular

  Front CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 565 g

    

 2. Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular

  Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 20 (12/8)
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 735 g

    

 3. Front CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel clincher

  Front CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel clincher
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 690 g

    

 4. Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel clincher

  Rear CORIMA 32 MM "S1" carbon wheel clincher
  • Diameter : 28" (700C)
  • Black spokes : 20 (12/8)
  • Profile : 32 mm
  • Width : 22.6 mm
  • Weight : 860 g

    

 5. Front CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel tubular

  Front CORIMA 32 MM “WS” carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 26 mm
  • Weight : 510 g

    

 6. Rear CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel tubular

  Rear CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel tubular
  • Diameter : 28" (700C)
  • Spokes : 20
  • Profile : 32 mm
  • Width : 26 mm
  • Weight : 740 g

    

 7. Front CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel clincher

  Front CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel clincher
  • Diameter : 28" (700C)
  • Spokes : 18
  • Profile : 32 mm
  • Width : 26 mm
  • Weight : 625 g

    

 8. Rear CORIMA 32 MM "WS" carbon wheel clincher

  Rear CORIMA 32 MM “WS” carbon wheel clincher
  • Diameter : 28" (700C)
  • Spokes : 20
  • Profile : 32 mm
  • Width : 26 mm
  • Weight : 855 g

    

Items 1 to 8 of 36 total